Tänk på att använda Chrome som webbläsare, den fungerar bäst för videosamtal!

Starta videosamtal med en klient

1. Välj aktuell klient. 

2. När klienten är inloggad dyker knappen "Starta videosamtal" upp i spalten till vänster, klicka där för att ringa klienten. Klienten kan aldrig själv starta ett videosamtal. 

3. Videon öppnas i en ny flik och du kan invänta att klienten svarar. 

4. För att avsluta samtalet tryck på telefonluren i vänstra hörnet och stäng ner fliken. 

 

 

Starta videosamtal med kollega

1. Gå till Behandlare (även Användare/Terapeut) i vänsterpanelen.

2. När din kollega är online i Kaddio visas en kamerasymbol till vänster om personens namn. Klicka där för att starta samtal.

3. Videon öppnas i en ny flik och du kan invänta att personen svarar. 

Gruppsamtal

Idag går det tyvärr inte att ha gruppsamtal genom Kaddio, men det är något som kan komma i framtiden.