För att använda modulen Kalender och Tidsbokning behöver den vara aktiverad i Inställningar >Moduler. 

Skapa bokning för klient

 • Dubbelklicka eller klicka, dra och släpp för att skapa en tid.
 • Välj fliken Bokning i rutan som dyker upp.
 • Justera tiden genom att ändra tiden i rutan eller dra i den färgade markeringen i kalendern.
 • Lägg till den klient, behandlare, behandlingsform och eventuell plats som bokningen gäller för. Om du har någon patient vald i vänsterspalten kommer den vara föreslagen. Likaså om du har filtrerat på en viss behandlare. 
 • Bokning får den färg i kalendern som är vald för behandlingsformen i Inställningar för Tidsbokning
   

 

Mer-knapp

 • Knappen Mer ger dig möjlighet att skicka bokningsbekräftelse, markera som återbud och ta bort bokningen. 
 • Om du har markerat bokningen som betald så kommer fler valmöjligheter under Mer som att skriva ut eller skicka kvitto. 

 

 

 

Arbetstid

 • Arbetstid är den tid som är bokningsbar för klienter i den öppna bokningen eller när klienter loggar in för att boka.
 • Klicka, dra och släpp i kalendern där du vill lägga in en arbetstid. 
 • Välj Bokning högst upp i bokningsrutan och välj Arbetstid. Justera tiden vid behov.
 • Om du inte ändrar något mer kommer alla de behandlingsformer som du har kopplad till dig att bli bokningsbara.
 • Styr vilka behandlingsformer som ska erbjudas denna tid genom att skriva dem i rutan "Behandlarens behandlingsformer". 

Boka in klient på Arbetstid

 • Klicka på "Boka" högst upp i högra hörnet. 
 • Välj vilken behandlingsform du vill boka. Du får nu upp förslag på lediga tider där du har lagt in arbetstid.
 • Klicka på den tid du vill boka in. 
 • Ifall en viss tid är markerad ljustrosa utan text, innebär det att tiden reserverats för att en klient just nu håller på att boka den. 

 

 

 • Kontrollera att informationen stämmer på den klient du bokar in. 
 • Du kan även lägga till en klient som inte redan finns i systemet under "Byt klient" och därefter "Lägg till ny klient". 
 • Här väljer du om du vill skicka bokningsbekräftelse via e-post eller sms.    
    

Mallvecka

 • För att slippa lägga in arbetstid eller återkommande bokningar för varje dag kan du skapa en mallvecka.
 • Skapa en mallvecka genom att gå till en tom vecka i kalendern (tex några månader fram i tiden). Lägg in arbetstid för de tider du vill kunna upprepa, klicka på "Mallveckor" i vänstra nedre hörnet av kalendern och tryck spara mallvecka och välj ett ett namn på veckan.
 • Nu kan du klistra in denna mallvecka där du vill ha den. Om enskilda pass skiljer sig en viss vecka så kan du enkelt ta bort just de passen efter att du lagt in en mallvecka. Du kan ha flera mallveckor om du tex har ett visst schema gämna veckor och ett annat ojämna, eller en mallvecka för en viss återkommande klient. 
 • Glöm inte att ta bort den arbetstiden du lagt in för att spara mallveckan, om du inte vill ha kvar den, Om du går till den veckan kan du trycka på "Radera" i högra hörnet och välj Alla synliga arbetstider.
 

Aktivitet

 • När du klickar, drar och släpper skapas en Aktivitet i kalendern. 
 • Aktivitet är tänkt för att markera interna möten eller andra saker som du behöver komma ihåg men som inte är kopplade till någon klient. 
 • Observera att en aktivitet inte blockar schemat för att kunna boka in tid för klient. 
 • En Aktivitet är lila i kalendern.

Behandlingsformer

 • Behandlingsformer är de olika sorters behandlingar som du erbjuder.
 • Under Inställningar för Tidsbokning > Behandlingsformer kan du skapa och redigera alla behandlingsformer. 
 • Under Behandlare > Ditt namn kan du se och ändra vilka behandlingsformer som är kopplade till dig. 

 

Testklient

 • Vi rekommenderar att skapa en testklient med en unik e-postadress (alltså inte samma som du använder till ditt behandlarkonto) för att se hur det ser ut från klientsidan, men också för att se hur flödet fungerar.