För att använda modulen Bokning behöver den vara aktiverad i Inställningar > Moduler. 

Skapa bokning för klient

 • Dubbelklicka eller klicka, dra och släpp för att skapa en tid. (Se till så kalendern är markerad på Alla i högra hörnet, Boka ska inte vara markerad, den knappen är till för att boka in när där det finns arbetstid inlagd.)
 • Välj fliken Bokning i rutan som dyker upp.
 • Justera tiden genom att ändra tiden i rutan eller dra i den färgade markeringen i kalendern.
 • Lägg till den klient, behandlare, behandlingsform och eventuell plats som bokningen gäller för. Om du har någon patient vald i vänsterspalten kommer den vara föreslagen. Likaså om du har filtrerat på en viss behandlare. 
 • Bokningen får den färg i kalendern som är vald för behandlingsformen i Inställningar för Tidsbokning
   

 

Mer-knapp

Knappen Mer ger dig möjlighet att skicka bokningsbekräftelse, markera som återbud och ta bort bokningen. 

Om du har markerat bokningen som betald så kommer fler valmöjligheter under Mer som att skriva ut eller skicka kvitto. 

 

 

 

Bokningsbar tid (Arbetstid)

Arbetstid är den tid som är bokningsbar för klienter i den öppna bokningen eller när klienter loggar in för att boka. 

 • Klicka, dra och släpp i kalendern där du vill lägga in en arbetstid. 
 • Välj Bokning högst upp i bokningsrutan och välj Arbetstid. Justera tiden vid behov.
 • Om du inte ändrar något mer kommer alla de behandlingsformer som du har kopplad till dig att bli bokningsbara. 
 • Välj vilka behandlingsformer som ska erbjudas genom att skriva dem i rutan "Behandlarens behandlingsformer". 

Boka in klient på Arbetstid

 • Klicka på "Boka" högst upp i högra hörnet. 
 • Välj vilken behandlingsform du vill boka. Du får nu upp förslag på lediga tider där du har lagt in arbetstid.
 • Klicka på den tid du vill boka in. 
 • Ifall en viss tid är markerad ljustrosa utan text, innebär det att tiden reserverats för att en klient just nu håller på att boka den. 

 

 

 • Kontrollera att informationen stämmer på den klient du bokar in. 
 • Du kan även lägga till en klient som inte redan finns i systemet under "Byt klient" och därefter "Lägg till ny klient". 
 • Här väljer du om du vill skicka bokningsbekräftelse via e-post eller sms.    
    

Upprepa händelser genom Mallvecka

För att skapa återkommande arbetstid eller bokningar kan du skapa en mallvecka.

 • Skapa en mallvecka genom att gå till en tom vecka i kalendern (t ex några månader fram i tiden). Lägg in arbetstid för de tider du vill kunna upprepa, klicka på "Mallveckor" i vänstra nedre hörnet av kalendern och tryck "Spara mallvecka" och välj ett ett namn på veckan.
 • Nu kan du klistra in denna mallvecka där du vill ha den genom att gå till den veckan och klicka på "Mallveckor" och välja önskat schema. Om enskilda pass skiljer sig en viss vecka så kan du enkelt ta bort just de passen efter att du lagt in en mallvecka. Du kan ha flera mallveckor om du t ex har ett visst schema jämna veckor och ett annat ojämna, eller en mallvecka för en viss återkommande klient. 
 • Glöm inte att ta bort den arbetstiden du lagt in för att spara mallveckan, om du inte vill ha kvar den, Om du går till den veckan kan du trycka på "Radera" i högra hörnet och välj "Alla synliga arbetstider".
 

Aktivitet

Aktivitet är tänkt för att markera interna möten eller andra saker som du behöver komma ihåg men som inte är kopplade till någon klient. En Aktivitet är lila i kalendern.

 • Klicka, dra och släpp i kalendern. Fyll i önskad information och klicka sedan utanför rutan för att stänga.

Observera att en aktivitet inte blockar schemat för att kunna boka in tid för klient. 

Behandlingsformer

Behandlingsformer är de olika sorters behandlingar som du erbjuder.

 • Under Inställningar för Tidsbokning > Behandlingsformer kan du skapa och redigera alla behandlingsformer. Läs mer om Inställningar för Behandlingsformer
 • Under Behandlare > Ditt namn kan du se och ändra vilka behandlingsformer som är kopplade till dig.

 

Testklient

Vi rekommenderar att skapa en testklient med en unik e-postadress (alltså inte samma som du använder till ditt behandlarkonto) för att se hur det ser ut från klientsidan, men också för att se hur flödet fungerar.

Integrera Tidsbokning på egen webbsida

Du kan integrera bokningsformuläret på en annan webbsida om du önskar. Läs mer om integrering av Tidsbokning här.

 

Inställningar för Tidsbokning

För mer information om inställningar läs mer under Inställningar för Tidsbokning