Aktivera Journal

 • Välj Journal under Inställningar > Moduler.
 • Specifika inställningar ställer du in under Inställningar för Journal.

Läs journal

 • Välj aktiv klient i den vita rutan i vänsterpanelen. 
 • Klicka på "Journal" för att läsa alla journalanteckningar och dokument. 

 

Skriv journalanteckning

 • Klicka på "Nytt" och välj den journalmall du vill utgå ifrån. 
 • Skriv i de rutor som är aktuella. 
 • Så länge du har internetuppkoppling sparas det du skrivet så snart du byter ruta eller klickar någonstans på sidan. 
 • Längre ner kan du ladda upp filer, tex en remiss. 
 • Ännu längre ner kan du lägga till diagnoser (ICD-10) antingen genom att söka direkt på koden eller att frisöka på diagnosnamnet. 
 • Behöver du ändra datumet för journalanteckningen klickar du på datumet med kalendersymbolen högst upp. 
 • Så länge anteckningen inte är signerad kan du ändra hur mycket du vill, både nu och senare. 

Signera journalanteckning

 • Klicka på "Ej signerad", för att få upp en bekräftelseruta, klicka på "OK" för att signera och låsa anteckningen. 
 • Alla osignerade journalanteckningar hittar du under Rapporter > Osignerade kontakter

Korrigera signerad journalanteckningar

 • Klicka på "Korrigera", och ändra texten som ska ändras. 
 • Observeras att ingen text raderas helt vid korrigering, utan  den gamla texten i aktuell ruta stryks över och ersätts med den nya. 
 • Under Visa > Visa detaljer kan du se vem och när som gjort korrigeringar. 

Ändra journalmallar

 • Under Inställningar för Journal > Kontakttyper kan du lägga till och redigera journalanteckningsmallar. 

 

Här kan du läsa fler artiklar om hur journalen fungerar.